Sushi menu

Sushi menu 1 (22ks) – 315,- 

California sezam (8ks)

Sake maki (Losos) (6ks)

Kappa maki (okurka) (6ks)

Nigiri Ebi (kreveta) (2ks)

Sushi menu 2 (28ks) – 445,-

California seznam (8ks)

Sake maki (losos) (6ks)

Kappa maki (okurka) (6ks)

Avocado maki (6ks)

Nigiri Sake (losos) (2ks)

+ 2x polévka Misoshiru

Sushi menu 3 (32ks) – 570,-

California Tobico (8ks)

Sake maki (losos) (6ks)

Ebi maki (kreveta) (6ks)

Tekka maki (tuňák) (6ks)

Nigiri mix (6ks)

+ salát Gomo Wacame

Sushi menu Salmon (20ks) – 385,-

Sake maki (12ks)

Nigiri sake (8ks)

Sushi menu Maguro (20ks) – 423,-

Tekka maki (12ks)

Nigiri maguro (8ks)

Sushi menu Ebi (20ks) – 365,-

Ebi maki (12ks)

Nigiri Ebi (8ks)